KINGSPA | Wellness & Spa

Tìm kiếm
Close this search box.

BLOGS

Kiến thức Wellness, xu hướng thiết kế Spa, Health center, các ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Các loại hình Onsen khác nhau

Các loại hình Onsen khác nhau

Onsen: Nguồn gốc lịch sử và văn hóa khoáng nóng Nhật Bản

Kinh doanh Nhà tắm hơi JjimJilBang

So sánh mô hình jjimjilbang

Văn hóa JjimJilBang: Nơi giao thoa văn hóa và kết nối cộng đồng

Tiềm năng kinh doanh mô hình Nhà tắm hơi JjimJilBang Hàn Quốc

Tổng quan mô hình nhà tắm hơi JjimJilBang Hàn Quốc

Tư vấn thiết kế công năng Nhà tắm hơi JjimJilBang

Máy tạo tuyết thật công nghệ Hàn Quốc

Nhiệt trị liệu – Liệu pháp chữa lành tự nhiên

Onsen

Jjim Jil Bang

Wellness & Spa

Wellness Home

Thi công & Thiết kế

Về Kingspa

Tư vấn marketing

Thiết kế công nghệ

Tư vấn vận hành