KINGSPA | Wellness & Spa

Tìm kiếm
Close this search box.SẢN PHẨM


Danh mục sản phẩm
Loại thiết bị
Công suất
Công suất - slider
1 kw570 kw
Ice Fountain Snow Star Magic
spansauna
- Máy tạo tuyết -
Máy tạo Oxy - Oxygen Concentrator Oxus Rex-127
- Máy tạo Oxy -
Oxygen Concentrator Oxus 502
- Máy tạo Oxy -
Oxygen Concentrator Oxus 109
- Máy tạo Oxy -
Bể Ngâm Lạnh Cold Plunge Kingspa KS02
- Cold plunge -
KingSpa KV20
- ... -
KingSpa KV11
- ... -
KingSpa KV16
- ... -
KingSpa KV15
- ... -
KingSpa KV14
- ... -
Cold Plunge Kingspa KS01
- ... -
Inbeca Luxor
- Bể ngâm Jacuzzi -
Inbeca Paris
- Bể ngâm Jacuzzi -
Inbeca Elite
- Bể ngâm Jacuzzi -
Inbeca Galaxy
- Bể ngâm Jacuzzi -
Inbeca Premium
- Bể ngâm Jacuzzi -
Danh mục sản phẩm
Loại thiết bị
Công suất
Công suất - slider
1 kw570 kw

Ice Fountain Snow Star Magic

Máy tạo Oxy - Oxygen Concentrator Oxus Rex-127

Oxygen Concentrator Oxus 502

Oxygen Concentrator Oxus 109

Bể Ngâm Lạnh Cold Plunge Kingspa KS02

KingSpa KV20

KingSpa KV11

KingSpa KV16

KingSpa KV15

KingSpa KV14

Cold Plunge Kingspa KS01

Inbeca Luxor

Onsen

Jjim Jil Bang

Wellness & Spa

Wellness Home

Thi công & Thiết kế

Mô hình Onsen

Mô hình Jjim Jil Bang

Mô hình Wellness & Spa

Mô hình Wellness Home

Về Kingspa

Mô hình Onsen

Mô hình Wellness & Spa

Mô hình Jjim Jil Bang

Tư vấn marketing

Thiết kế công nghệ

Tư vấn vận hành